Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Védjegy megszerzése VP 6.4.1-16 pályázatosok számára

A Vidékfejlesztési program 6.4.1-16 pályázat keretein belül Önök vállalták, hogy 4 napraforgó minősítést kérvényeznek a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségénél.

Az alábbiakban megismerhetik a pontos folyamatot és a szükséges intézkedéseket:

1. A szállásadónak a szálláshely szerinti település jegyzőjétől a Szálláshely szolgáltatási tevékenységről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet alapján szálláshely üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

2. Ezt követően a minősítést kérelmező szállásadó letölti a FATOSZ honlapjáról a pályázati formanyomtatványt:

www.fatosz.eu/ftp/vedjegy_dokumentumok_2019/vedjegy_palyazati_formanyomtatvany2019.doc

3. A pályázati formanyomtatványt a kitöltést követően elektronikus úton az FATOSZ központi irodájába kell eljuttatni.

E-mail cím: info@falusiturizmus.hu

Amennyiben 3 munkanapon belül nem jelentkezünk, kérjük küldje el újra a pályázatát, vagy érdeklődjön telefonon (06 1 352 9804, 06 30 709 9726)!

4. A minősítés díját a pályázati formanyomtatvánnyal egyidejűleg utalják át a K&H Bank 10408131-50526874-55741009 számú bankszámlaszámra. A közleményben szerepeljen, hogy „Minősítési díj’ és a vendégház neve.

Díjszabás:

1-8 férőhely: 30 000 Ft

9-16 férőhely: 45 000 Ft

A számlát elektronikus úton kapja meg a pályázó szállásadó.

5. A minősítési díj beérkezését követően a FATOSZ kijelöli a helyszínen eljáró minősítőt, aki a helyszíni szemlét elvégzi, jegyzőkönyvet vesz fel és fényképeket készít a vendégházról. A minősítés során a szálláshely épülete, udvara, berendezési tárgyai, szolgáltatásai, személyi feltételei egyaránt értékelésre kerülnek pontozási rendszer alapján.

Csak akkor minősíthető egy vendégház, ha az már vendégfogadásra alkalmas!

A pályázati forrásból megvalósuló vendégházak esetében a Nyilatkozat kitöltése kötelező!

6. A minősítő javaslatot tesz a falusi szálláshely besorolására, majd továbbítja a jegyzőkönyvet és a fotódokumentációt a FATOSZ Központi Irodájának.

7. A beérkezett dokumentumok alapján a FATOSZ Minősítő Bizottság véleményezi a javaslatot és amennyiben hiánytalan, úgy a Bíráló Bizottság elé terjeszti.

8. A Magyar Turisztikai Ügynökség delegáltjaiból és a FATOSZ képviselőiből álló Bíráló Bizottság meghozza a döntést a Védjegy odaítéléséről.

A Védjegy odaítélésről az MTÜ Vezérigazgatója dönt.

A helyszíni szemle megismétlése egy adott pályázaton belül nem lehetséges. Ha a kért napraforgó szám feltételei nem teljesülnének, a minősítő vagy a Bíráló Bizottság alacsonyabb kategóriát ajánlhat fel. Ha a pályázó ez utóbbi javaslatot nem fogadja el, akkor csak egy újabb pályázat keretében kérheti a magasabb kategóriát. Elutasított pályázatnál a pályázati díj nem kérhető vissza!

 9. Sikeres pályázat esetében a FATOSZ postázza a tanúsító Bizonyítványt, a Védjegytáblát és a Védjegyhasználati szerződést (pályázó általi visszaküldését követően).

A minősítés 5 évig érvényes, de minden évben várható egy alkalommal ellenőrzés.

Nagyon ajánlott minősítői szakmai tanácsadás igénybevétele, még a minősítés folyamat megkezdése előtt. Ha a pályázat benyújtása után nem alkalmas a kívánt napraforgó számnak a vendégház, akkor egy újabb pályázat keretein belül van csak lehetőség magasabb napraforgószámot igényelni a korábbi hiányosságok pótlása után. Szakmai tanácsadáshoz kollégát a Központi Irodában az info@falusiturizmus.hu email címen szükséges kérni.

A szakmai tanácsadás díjazása a megrendelő és a felkért szakértő külön megállapodása alapján történik.

A napraforgós minősítéshez szükséges a szakmai képesítés, ahogy ez a Védjegy Szabályzatban is szerepel. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége indít „Lehetőségek a falusi turizmusban” képzést, amely ennek tökéletesen megfelel. A következő linken található bővebb információ a képzéssel kapcsolatban:

www.fatosz.eu/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+kepzes/lehetosegek+a+falusi+turizmusban+kepzes.html

További kérdés esetén a megyei szervezetek, illetve a FATOSZ Központi Irodája áll rendelkezésére.

A FATOSZ megyei tagszervezeteinek elérhetőségei a következő linken találhatóak:

www.fatosz.eu/?l1=static_content&l2=plug_static_content&l3=main&id=512&mid=675