Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége

Bemutatkozás


Ifjúsági turizmus az egészséges életmódért és egymás jobb megismeréséért

A MISZSZ 1990-ben alakult 11 szálláshely, mint alapító tag részvételével. Ez a szám azóta jelentősen növekedett, jelenleg 84 tagintézményt számlál országszerte a szövetség. A szervezet célkitűzése az ifjúsági szállások érdekképviseletének ellátása, kapcsolattartás az állami szervezetekkel. Kiemelt célként fogalmazódott meg a fiatal korosztályok bevonása a turizmus rendszerébe. A szövetség célja többek közt az is, hogy szakmai tanácsokkal lássa el az ifjúsági szálláshelyek üzemeltetőit, mind fejlesztési, mind üzemeltetési, mind marketing tekintetében.
A fiatal turisták ingyenes és hasznos információval történő ellátása és a fiatalok turisztikai szokásainak kialakítása is fontos feladat szövetségünk számára. Kiemelt feladatként fogalmazódott meg a nemzetközi ifjúsági turizmus segítése, és annak nemzetközi szervezeteivel az együttműködés.
Szövetségünk tevékenységének egyik legfontosabb eleme az, hogy tevékenységünket minél szélesebb körben megismertessük az érdeklődőkkel. Ez fontos, hiszen az ifjúsági turizmus az egészséges életmód, és az egymás jobb megismerését a toleranciát szolgálja.
Évről évre az egyik legnagyobb szakmai kihívás az ifjúsági szálláskatalógus kiadása. A szerkesztés komoly feladat, de a pénzügyi források megteremtése is embert próbál. A katalógus nyomtatását az MT Zrt-vel közösen végezzük. A kiadvány ingyenes, hiszen a célja az, hogy a lehető legtöbb diák és pedagógus forgassa, megtalálva benne a legmegfelelőbb táborozási, kikapcsolódási konstrukciót.
Tematikus kiadványunk az Erdei Iskolák és Nyári Táborok című füzet. Az erdei iskola szakkatalógus olyan kiadvány, mely nagy precizitással segít a pedagógusoknak a gyerekek számára legmegfelelőbb, minősített erdei iskola programok és nyári táborok legmegfelelőbb helyszíneit kiválasztani.
Szövetségünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. 1992 óta tagja az YOUTH HOSTELS világszövetségnek, 2004 óta az EUFED-nek, az Európai Unióban működő nemzeti ifjúsági szállások szövetségeinek szervezetének. A nemzetközi munka hatékonyságát fokozni kell annak érdekében, hogy a magyar fiatalok az ifjúsági turizmus területén is haszonélvezői legyenek hazánk uniós csatlakozásának. A nemzetközi szövetség példájából kiindulva 2005-ben bevezetésre került a csoportos tagkártya, mely eddig Magyarországon nem volt kapható. A MISZSZ rendszeresen tart tematikus képzést tagjai számára egy európai uniós képzési projekt alapján. Sajnos eszközigénye miatt nagyon költséges ez a képzési modul. Hatékonyságát ismerve azonban szükségességéhez kétség sem férhet.
Még mindig kiemelt feladatként kell kezelni a szövetségben működő aktivisták képzését, ezzel is erősítve a szervezet civil jellegét. Az önkéntesek nélkülözhetetlen munkájának elismerésére 2005 áprilisában a szövetség megalapította az ”Ifjúság Turizmusáért” díjat. 2008-ban pedig Miniszteri Dicsérő Oklevelet kapott szövetségünk.
Kapcsolataink más civil szervezetekkel határozottan erősödtek. Szoros az együttműködés többek között a sportszervezetekkel, valamint a természetjáró szövetségekkel, hiszen az ő tagságuk jelentős része is fiatal. Jogi személyiségű tagjaink jelentős része is civil szervezetek által működtetett, úgy nevezett non-profit szálláshelyek.
Munkánkat rendszeresen segítik önkéntesek, havonta kb. 10 órás segítséget nyújtva. Önkéntes, társadalmi munkában dolgozik a 14 tagú Intézőbizottság, valamint Felügyelő Bizottságunk, illetve a nagyobb rendezvényeken, mint a szakmai kiállítások és éves rendes közgyűléseink, fiatal önkéntesek nyújtanak segítő kezet.
Fiatal tagjaink érdekében, és az ifjúsági turizmus fejlesztése kapcsán tovább erősítettük érdekvédelmi tevékenységünket. Kezdeményeztük többek között a 26 év alatti fiatalok mentesítését a helyi idegenforgalmi adó alól. Ezzel az intézkedéssel a fiatalok táborozási és turisztikai tévékegysége legalább 10 százalékkal olcsóbbá tehető. Sok más kezdeményezés is született, nem csak tagjaink, hanem minden utazni szerető fiatal érdekében.
Nagy súlyt fektetünk azoknak a fiataloknak a megszólítására, akik még nem vesznek részt a szervezett ifjúsági turizmusban. Ezért minden esztendőben, anyagi lehetőségeinkhez mérten kiállítóként veszünk részt az „Utazás” kiállításokon.

 

Adatok

Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége
Web: www.miszsz.hu