Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Magyar Természettudományi Társulat

A (Királyi) Magyar Természettudományi Társulatot 1841 tavaszán alapították Pest-Budán. Csaknem ezzel egyidejűleg szervezték meg, s hozták létre a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlését, melyet a továbbiakban többé-kevésbé rendszeresen, 1841-1933 között 41 alkalommal tartottak.  A vándorgyűlések szervezete 1933-ig működött, míg a Magyar Természettudományi Társulat –, mely túlélte a szabadságharcot, szerencsésen átvészelte az első és a második világháborút - 1952-ig folyamatosan tevékenykedett, 1953-ban azonban nevétől, vagyonától megfosztották.

A Társulat szakosztályainak neves múltbéli tagjai sorában a természettudományok nagyjait találjuk.  

A Társulat taglétszáma és tevékenysége lényegesen bővült az 1869-ben Szily Kálmán alapította és szerkesztésében indított Természettudományi Közlöny által.  A Társulat életében meghatározó jelentőségű lap, Természet Világa főcímmel azóta is folyamatosan megjelenő kiadását az 1953-ban létrehozott Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat folytatta.  A Magyar Természettudományi Társulat 1872-től kezdődően adott ki szakkönyveket, ezt a tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia is támogatta. Itt jelentek meg elsőként Darwin alapművei magyar fordításban, Herman Ottó csaknem valamennyi fontos alapműve, továbbá a természettudományok történetének első nagy magyar nyelvű monográfiái.

A Társulat egyik szellemi örököse a magyar biológusok és a határterületi tudományokkal foglalkozó szakemberek által 1952-ben életre hívott Magyar Biológiai Társaság, amelynek Állattani Szakosztálya adja ki azóta is a Magyar Természettudományi Társulat által 1902-ben alapított Állattani Közleményeket, Botanikai Szakosztálya pedig a Társulat által 1902-ben Növénytani Közlemények néven, 1909-től pedig Botanikai Közlemények névvel indított lapot. Napjainkban a Természetvédelmi Közlemények  a Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi Szakosztályának a folyóirata.

A Magyar Kémikusok Egyesülete vette át a Társulat által 1895-ben alapított Magyar Chemiai Folyóirat kiadását. A Magyar Természettudományi Társulat 1930 és 1944 között adta közre a Mezőgazdasági Kutatások c. havilapot, 1938 és 1944 között pedig a Csillagászati Lapokat.

A Magyar Természettudományi Társulat – régi nevén – 1990. április 17-én, prof. Beck Mihály, az MTA rendes tagja és prof.  Dank Viktor kezdeményezésére alakult újjá, s igyekszik tovább haladni az elődök által kijelölt úton, folytatván a mintegy másfél száz éve létrehozott és a tudomány fejlődéséhez igazodva később alakult szakosztályok munkáját, segítve a tanulmányi versenyekre felkészülőket, a tudományok múltbeli és jelenkori eredményei iránt érdeklődőket. Az újjá alakult Társulat első elnöke 1990-től Szentágothai János akadémikus, ügyvezető elnöke, majd második elnöke Prof. Dank Viktor volt.

A Magyar Természettudományi Társulat az 1841-ben kinyilvánított tervei szellemében a természettudományok magas szintű népszerűsítésén túlmenően változatlanul elsőrendű feladatának tekinti a fiatal tehetségek felkutatását és gondozását.

Ezt a célt szolgálják az 1990. óta minden esztendőben megszervezett és megtartott, a 13-14 éves korosztálynak kiírt tanulmányi versenyek (Herman Ottó Országos Biológia Verseny, Hevesy György Országos Kémia Verseny, Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Ver­seny), amelyeken évente sok ezer fiatal vesz részt. E versenyek országos döntőinek eseményeihez kapcsolódnak a versenyzőket felkészítő pedagógusok számára szervezett továbbképzések, előadóülések, szakmai konferenciák is. Meggyőződésünk, hogy ezek a törekvések teremthetik meg a tudományos közélet hátországát és gyűjtik össze azokat a szakembereket – tudósokat,  pedagógusokat -, akik eredménnyel képviselik a tudományt a sok helyütt terjedő áltudományos nézetekkel szemben.

Székhelymtt.png
Magyar Természettudományi Társulat
H-1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

Postai cím és Titkárság
Magyar Természettudományi Társulat
H-1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/a I. em. 1.

Telefon/Fax
+36 1 266 1101

E-mail cím
mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu

Honlap
www.mtte.hu