Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Pénztárgép

A Nemzetgazdasági Minisztérium  Tájékoztatása

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. melléklete szerint a TEÁOR 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany nyugtaadási kötelezettségét kizárólag pénztárgéppel teljesítheti. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a KSH állásfoglalása alapján a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatók (ide értve a falusi szálláshely szolgáltatókat is) kizárólag a következő TEÁOR’08, illetve  ÖVTJ’14 kódok alá sorolódnak:

 

TEÁOR '08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14**

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

552011

Falusi szálláshely-szolgáltatás

 

Azon szállásadók besorolása, akik nem falusi szálláshelyként, hanem a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben egyéb szálláshely-ként nevesített szálláskiadással foglalkoznak, a következő:

TEÁOR '08

TESZOR’08*

ÖVTJ’14**

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

Kód

Megnevezés

55.20

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

552006

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás m.n.s.

Az ÁFA törvény 166. § (2) bekezdése értelmében a nyugtaadási kötelezettséget az adóalany számla kibocsátásával is teljesítheti, és ebben az esetben mentesül a gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól. A pénztárgép átállás gyorsítása érdekében az NGM idén januárban úgy döntött, hogy akik az online pénztárgép használata helyett a számlaadást választják, azoknak a 2014. február 28-át követően kiállított számláikról adatszolgáltatást kell teljesíteniük a NAV felé. A jogszabály megjelenése óta azonban számos gazdasági szereplő jelezte, hogy a következő hónaptól nyújtandó adatszolgáltatási kötelezettségüknek informatikai okokból nem tudnak határidőre megfelelni. Ezt a jelzést vette figyelembe az NGM, amikor február végén úgy módosította a szabályozást, hogy a 2014. február 28-át követően kibocsátott számlákról történő adatszolgáltatási kötelezettség 2015. január 1-ig nem vonatkozik azokra, akik nyugtakibocsátási kötelezettségüknek már 2013. szeptember 1-et megelőzően is kizárólag számla kibocsátásával tettek eleget.

Ahhoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében biztosított türelmi idővel élhessen az adóalany, erről legkésőbb 2014. március 17-ig nyilatkoznia kell a NAV felé elektronikus úton (PTGSZLAB adatlap kitöltése). Ha valaki ezt a határidőt elmulasztja, a rendeletben előírt adatszolgáltatást már márciustól teljesítenie kell.

A NAV tájékoztatás szerint a nyilatkozat elektronikus beküldéséhez szükséges Ügyfélkapus regisztráció elvégezhető a Kormányhivatal bármely járási (illetve fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - KEK KH - , Visegrádi u. 110.) valamint, az állami adóhatóság központi ügyfélszolgálatain a megyeszékhelyeken, valamint Budapesten (1096, Budapest, Vaskapu u. 33-35.; 1139, Budapest, Petneházy u. 6-8.; 1144, Budapest, Gvadányi u. 69.; 1132, Budapest, Kresz Géza u. 15.).

A regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a nyilatkozatot el fogja küldeni az adóhatósághoz, illetve aki az adóügyeket elektronikusan akarja intézni. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a képviseleti joggal rendelkező személy (pl.: egy kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak állandó meghatalmazottja, megbízottja (pl.: könyvelő, adótanácsadó, stb.) is.

Az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálati irodáiban mind ügyfélkapus regisztráció megtételére, mind pedig az adózók számára internet eléréssel rendelkező számítógép használatára – a nyomtatvány kitöltésére és beküldésére - biztosított a lehetőség:

 

1096

Budapest

Vaskapu u. 33-35.

1034

Budapest

Dózsa György út 128-132

1144

Budapest

Gvadányi utca 69.

1132

Budapest

Kresz Géza u. 13-15.

3300

Eger

Eszterházy tér 3-4.

3100

Salgótarján

Kassai sor 10.

4400

Nyíregyháza

Szabadság tér 7-8.

4029

Debrecen

Faraktár u. 29/c

5000

Szolnok

József A. u. 22-24.

6000

Kecskemét

Kurucz krt. 16/b.

6500

Baja

Bezerédj u. 14.

6400

Kiskunhalas

Szilády Áron u. 5-7.

5600

Békéscsaba

Kinizsi u. 1.

6720

Szeged

Bocskai u. 14.

7621

Pécs

Rákóczi út 52-56.

7400

Kaposvár

Béke u. 28.

7100

Szekszárd

Arany János u. 5-11.

8000

Székesfehérvár

Mátyás kir. Krt. 4/b.

2801

Tatabánya

Komáromi u. 42.

8201

Veszprém

Brusznyai Á. u. 22-26.

9002

Győr

Szent István u. 15-17.

9700

Szombathely

Petőfi u. 22.

8901

Zalaegerszeg

Balatoni u. 2.

 

További bővebb információ:

http://www.nav.gov.hu/nav/online_penztargepek/uzemeltetok_cikkek/Tajekoztato_20140304.html

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/turelmi-idot-kapnak-az-adatszolgaltatasra-akik-eddig-is-szamlaztak

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól kiadásra került a NAV 32. számú információs füzete:

http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Összefoglaló röviden falusi szállásadók számára