Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Megalakult a Népi Ízőrzők Egyesülete - 2013

Az alapítók szándéka szerint az Egyesület a magyar népi gasztronómia különböző szakterületein tevékenykedő tagokat koordinálja és szakmai érdekképviseletüket ellátja. Az  Egyesület óvja az egyetemes és a népi magyar vendéglátás értékeit, nemes hagyományait, a vendéglátás és a gasztronómia alkalmazott, tudományos, technikai és technológiai módszereinek továbbfejlesztését támogatja és elősegíti azok  alkalmazását a mindennapok gyakorlatában. 

Az Egyesület részt vesz a vendéglátást és a gasztronómiát érintő hazai és nemzetközi rendezvényeken szakmai és tudományos összejöveteleken, A Nagytanács felhatalmazása alapján a Nagymester az Alapszabállyal és az Egyesület célkitűzéseivel nem ellentétes, a vendéglátás és a gasztronómia területén tevékenykedő hazai és nemzetközi szervezetbe az Egyesület képviseletében beléphet. A közös gasztronómiai örökség és a belőle származó szakmai közös kötelessége ajánlja, gyakran megköveteli a gasztronómiai együttműködést a többi szakmai szervezettel; egyenként és közösség tagjaként; nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.


Honlap: http://nepiizorzok.hu/