Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Az év falusi vendéglátói

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 2010-ben megalapította a szövetség régóta tervezett szakmai és regionális falusi vendéglátói díjat. A Falusi Turizmusért szakmai címet olyan szakembereknek, szaktanácsadóknak, megyei vezetőknek nyújtja át évente a szervezet, akiknek szakmai tevékenysége kiemelkedő. Az Év Falusi Vendégfogadója címet pedig régiónként egy-egy olyan falusi szállásadónak adja, akinek vendégfogadói tevékenysége elismert a turisták körében és szövetségünk hírnevét is méltó módon öregbíti. 

Ez alkalommal a 2014. év falusi vendégfogadója díjat 6 régió szállásadói kapták meg, a szakmai díjat pedig 2 fő, amelyek közül az egyik posztumusz díjazott. Az idei év vendégfogadó díjazottjai túlnyomórészt olyan nagymamakorú házaspárok, akik hosszú évek óta vendégfogadással foglalkoznak és igen sok családos van a visszatérő vendégeik között, akiknek már a gyermekei is oda járnak üdülni új párjukkal, kisgyermekeikkel.

A díszoklevelek mellett Barta Julianna békési fazekas, keramikus művész és a Summa Vitae Alapítvány fogyatékosai által készített kerámia tárgyak is átadásra kerülnek a díjazottak részére.

A díjakat az OMÉK-on, a Hermann Ottó Intézet által szervezett Szelíd Térségfejlesztési Modellek című konferencia keretében dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, a Hermann Ottó Intézet Főigazgatója és dr. Szalók Csilla, a FATOSZ Elnöke nyújtotta át.

 Díjátadó.jpgdíjátadó csoportkép.jpg

Szakmai díjazottak:

1.      Falusi Turizmusért szakmai díj

dr. Csizmadia László, a FATOSZ korábbi elnöke

2.      Falusi turizmusért Posztumusz díj

Deák Ferenc, a Győr-Moson-Sopron megyei falusi turizmus egyesület volt titkára, a  FATOSZ FEB Elnöke

 Regionális falusi vendéglátó díjak:

  • Észak-Magyarországi Régió díjazottja (Nógrád megye)

Nógrád Turizmusáért Egyesület, a varsányi Kézműves Porta és Vendégház üzemeltetője

  • Észak-Alföldi régió díjazottja (HB megye)

Béke Péter és Béke Péterné, az ebesi Béke vendégház tulajdonosai

  • Dél-Alföldi régió díjazottja (Csongrád megye)

Németh Nándorné, a szatymazi Família Tanya tulajdonosa

  • Közép-Dunántúli régió díjazottja (Veszprém megye)

Juhász Péter és Juhász Péterné, a bakonybéli Juhász ház és Pál ház tulajdonosai

  • Dél-Dunántúl régió díjazottja (Somogy megye)

Keresztes Józsefné, a mosdósi Keresztes vendégház tulajdonosa

  • Nyugat-Dunántúl régió díjazottja (Vas megye)

Koledits Ferencné, a kétvölgyi Kétvölgy vendégház tulajdonosa

 

dr. Csizmadia László (szakmai díj)

Csizmadia.jpg

Nagy öröm lehet egy szakember számára, ha az általa fontosnak gondolt, támogatott téma mellé képes megszervezni a közreműködők közösségét. Majd ezt a közösséget választott vezetőként segíteni az eredményes működésben, kikerülve, megoldva a mindennapi működés számos akadályát, nehézségét. Ilyen öröm és elégedettség lehet Csizmadia Lászlóban, a FATOSZ örökös tiszteletbeli elnökében, aki még a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola főigazgatójaként a 90-es évek elején keresett támogatókat a falusi turizmus fejlesztéséhez, a vidék turisztikai felemeléséhez. Elragadó személyiségével és szakmai felkészültségével kiváló munkatársakat talált tervéhez, például Kenéz Győzőnét, Enikőt, akivel együtt készítették el a falusi turizmus első hazai szak- és tankönyvét még 1992-ben. Csizmadia László ott bábáskodott a Falusi Turizmus Országos Szövetségének 1994-es alapításánál, majd alelnökként és 2002 óta elnökként vezette csapatát a vidéki turizmus szervezésének és működtetésének igencsak rögös útján. Neve már régóta összeforrott a falusi turizmussal. Szakmai tevékenységével, aktivitásával elismertette itthon és külföldön egyaránt azt, amit magyar falusi vendégfogadásként emlegetnek. Elkötelezettsége a vidék fejlesztése és azon belül a vidék turizmusának erősítése iránt az altruista attitűd példáját jelenti valamennyiünknek. Kiváló szakember, aki a hazai turizmus és ezen belül a falusi vendégfogadás nehéz időszakaiban is látta a reményt. Innovatív elme, aki új ötletekkel és megoldásokkal mozdította előre a minőségi falusi vendégfogadás hazai megerősödését. Kedves ember, aki személyes példájával, jó magyar emberként örömet tud plántálni másokba is. Nagy gasztronómusként, a magyar borkultúra elhivatott képviselőjeként, a magyar dalkultúra kiváló hangú megjelenítőjeként, olyan kapukat nyitott meg a falusi turizmus számára, amelyek nagyban segítették szakterületünk elismertetését és fejlesztését. Csizmadia László az Európai Falusi Turizmus Szövetség (EUROGITES) alelnökeként sokat tesz a hazai falusi turizmus nemzetközi kapcsolatrendszerének kialakításáért. Ám bizton állítható, hogy számára még ennél is fontosabb a határon túli magyar szervezetekkel, a magyar kultúrát és turizmust támogató közösségekkel való együttműködés erősítése.

Mindezek alapján Dr. Csizmadia László, örökös tiszteletbeli elnökünk fáradságos és eredményes munkálkodását szeretnénk elismerni a FATOSZ 2014. évi szakmai díjával!

További aktív munkálkodást kérünk és jó egészséget kívánunk mellé!

Deák Ferenc (szakmai díj)

Deák Ferenc.jpgDeák Ferenc a Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület titkára, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége ellenőrző bizottságának elnöke sok évtizedes fáradhatatlan és önzetlen munkájával érdemelte ki a FATOSZ szakmai díját.

Győrött született 1950 augusztusában. Általános iskolai tanulmányai befejezése után bútorasztalos szakmát tanult, ezután az egykori NDK-ban dolgozott két évig. 1970-ben lett belőle „egész ember”, megházasodott. Felesége, Ili állandó segítőtársként, őrangyalként állt mellé.

Katonaként kezdett tanulni, a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett. A Kossuth Lajos Katonai Műszaki Főiskolán 1985-ben végzett. A honvédségtől ment szolgálati nyugdíjba 1992-ben még egészen fiatalon. Számára ez egy új korszak nyitánya volt, már nyugdíjasként vállalt újabb és újabb munkát, és közben belevetette magát a közéletbe. Ennek volt része az is, hogy a turizmus felé fordult.

A turizmussal, mint szabadidős tevékenységgel először csak turistaként, majd túravezetőként és országjáróként került kapcsolatba. Valamivel később kezdtek el családilag is foglalkozni magával a vendégfogadás megszervezésével és a szállásadással. Szálláshelyük, a Szivárvány vendégház immár több mint tizenöt éve fogadja a vendégeket Tényőn.

Deák Ferenc szívügyének tekintette a falusi, vidéki élet lehetőségeinek bemutatását, hagyományainak életben tartását. Mindezt a falvakban lakó emberek segítségével és segítésével szervezte úgy, hogy a vidéki élettel járó tevékenységeket minél szélesebb körben megismerjék, annak örömeivel és nehézségeivel együtt. Vallotta, hogy ehhez minden segítséget és lehetőséget fel kell kutatni és el kell juttatni azokhoz, akiknek erre szüksége van, akikben ott van a tudás vágya és szeretete. Nem engedte összemosni a szállodai, panziós és a valódi falusi-tanyasi vendéglátást, mert mindegyiket különböző és mégis egységes, egymást segítő, kiegészítő tevékenységnek tartotta, de mégis olyannak, amely egyaránt elősegítheti a magyar falvak életét.

Deák Ferenc éles logikával látta át a turizmus környezetének akadályozó tényezőit. Mesterien használta fél kapcsolatrendszerét és szónoki képességeit, jellegzetes orgánumát a közös cél, a falusi turizmus, a vidékfejlesztés érdekében. Jól irányzott és megfogalmazott kérdései, mint nyilak, mindig célba találtak. Szervezőkészsége páratlan volt a maga nemében.

Sajnos Deák Ferenc már nincs köztünk, hogy személyesen vegye át a FATOSZ szakmai díját, mert egy esztendeje váratlanul elragadta a halál. Markáns egyéniségét, humorát sajnos mi már nem élvezhetjük. Mindaz, amit maga mögött hagyott, munkássága velünk és bennünk él tovább.

Köszönjük Neki!

 

Év falusi vendégfogadói

Észak – Magyarország – Kézműves Porta és Vendégház, Varsány

kezmuvesporta_varsany.jpgPalócföld szívében, Varsányban 2009-ben a Nógrád Turizmusáért Egyesület kezdeményezésére került kialakításra a 4+2 férőhelyes Kézműves Porta és Vendégház, mely 4 napraforgós minősítéssel rendelkezik. A Vendégház bővítésekor kézműves műhelyek épültek azzal a céllal, hogy a vendégek számára további hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsunk. Mára a település egyik meghatározó közösségi színtere lett. Évről évre nő a vendégek száma. A Kézműves Porta folyamatosan nyitva van, mert 2015-ben a START közfoglalkoztatási program keretében dolgozó asszonyok számára Varróműhelyt alakított ki az egyesület, valamint „Portéka” néven kézműves és ajándék bolt nyílott. Tehát –megítélésünk szerint – egy példaértékű vendégfogadást valósítunk meg összefogással, együttműködéssel.

Az udvaron, a nyitott színben 40 fő számára, igazi falusi hangulatú helyszín biztosított kemencével, amit családi összejövetelekre, munkahelyi csapatépítésre, baráti találkozókra, túratársak összejöveteleire is örömmel vesznek igénybe. Kérésre a palóc gasztronómia helyi specialitásait készítik el a vendégfogadók.

A Vendégházat a Nógrád Turizmusáért Egyesület működteti, Kanyó Judit elnökasszony vezetésével.

Nógrád Turizmusáért Egyesület

Az egyesület 2000-ben alakult, tehát 15 éve vesz részt a megye turizmusfejlesztésében. Megyei, és határokon átnyúló konferenciákat, kerekasztal beszélgetéseket szervez az agroturizmus és vidékfejlesztés, fenntartható települések témában. Számtalan bel-és külföldi kiállításon népszerűsítette a falusi vendéglátást, Palóc földet, Nógrád megyét.

Alapítója - és azóta is elnöke: Kanyó Judit.

Az egyesület szorosan együttműködik Varsány Község Önkormányzatával. Közreműködik a település rendezvényeinek szervezésében, helyszínt biztosít képzéseknek, részt vesz a testvértelepülési delegációk fogadásában, elszállásolásában.

Észak-Alföld - Béke Vendégház, Ebes

Honlap: http://bekevendeghaz.hu/

beke_vendeghaz_ebes.jpgHajdú-Bihari kollégáink, Béke Péterné Margó és Béke Péter a Debrecen és Hajdúszoboszló között elhelyezkedő Ebesen csendes, falusias környezetben 14 éve fogadják vendégeiket!

A vendégházuk a nevét a tulajdonosról, Béke Péterről kapta, akinek édesapja 1952-ben a település kiépülésekor az utcában elsőként építette fel falusi házát a Béke u.1. szám alatt. Ezért döntöttek az akkori előjárók úgy, hogy az utca idős Béke Péterről legyen elnevezve. Kollégáink, Péter és Margó 1970-ben építették meg hagyományos, többfunkciós családi házukat, immár a Béke u. 4. szám alatt, amelyben jelenleg is fogadják a hozzájuk érkezőket. A vendéglátók személye, valamint az épület és a kert, az idilli környezet garantálja a kisgyermekes családok, és a nyugalomra vágyók számára, hogy igazi pihenés legyen a Békééknél eltöltött idő. Ők a béke szigete.

A nyugdíjas házaspár a falu születésétől kezdve itt él; az idők folyamán két gyermekük és három unokájuk született. Szívélyes és lelkes vendégfogadásuknak, vendég- és gyermekszerető személyiségüknek köszönhetően 2001 óta számtalan vendég megfordult náluk. Már több jelképes "unokájuk" is van a vendéggyerekek köréből. Margó mama süteményei és Péter papa nyuszijai rabul ejtik a kicsik szívét.

A Béke házaspár kitartóan és töretlenül azon szorgoskodik, hogy vendégeik a lehető legkényelmesebben és a legjobb hangulatban töltsék náluk pihenőidejüket. A kicsiny „farmon” baromfit, nyulat, kecskét és galambot nevelnek. A gyermekek – és persze a felnőttek is – belekóstolnak a falusi életbe: simogatják, etetik az állatokat. Vendégeik az udvaron megtermelt termékeket, az azokból előállított élelmiszereket fogyaszthatják Az udvaron kemence, a kertben szalonnasütő és bográcshely várja azokat, akik a szabadban való főzést kedvelik. Házukban garantált a gasztronómiai élmény!

Péter aktív vezetőségi tagja a Hajdú-Bihar megyei egyesületnek. Nincs olyan UTAZÁS vásár, olyan egyesületi szintű megjelenés, ahol személyesen (több esetben kis állataikkal, süteményeikkel) ne vettek volna részt. Egyesületünk meghatározó, sokat tapasztalt, nagy tudással rendelkező tagjai, akiknek a véleménye mindig fontos egyesületünk életében.

Dél-Alföld - Família Tanya, Szatymaz

Honlap: http://familiatanya.hu/

Família tanya.jpgA Família Tanya 6763 Szatymaz, I. körzet 51. szám E75-ös út mellett a Fehértó tájvédelmi körzet területén van Szegedtől 10 km-re. A tanyához egy tágas rendezett udvar tartozik, ahol lehetőség van medencés fürdésre, napozóágyak, grillsütők, bográcsos ételek készítésére. A vendégeknek rendelkezésre állnak napernyős hinták, napozóágyak, gyermekhinta, kosárpalánk, homokozó használata.

A Vendégháztól néhány 100 m-re található a Fehértói madár kilátó, amely főleg a tavaszi és őszi időszakban gyönyörű látványt nyújtanak a madárvonulások.

Üzemeltetője: Német Nándorné, aki panziós falusi vendéglátó képzettséget szerzett és 1998-ban megalakuló Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesület  alapító tagja és azóta is aktív tagja. Az egyesület megalakulása óta az újonnan falusi vendéglátó tevékenységet kezdő magánszemélyeknek, vállalkozásoknak bemutatja vendégházát, több alkalommal szervezett kézművesek tevékenységének bemutatásával ingyenes látogatásokban közreműködik. A korábbi években az egyesület más aktív tagjaival együtt részt vett az Országos Szövetség által szervezett kiállításokon, majd a Szegedi LEADER Kistérség által szervezett kiállításokon is.  Az évente megrendezendő Szegedi Utazás kiállításokon is minden alkalommal részt vesz, és érdeklődök részére itt is hasznos tanácsokkal tud szolgálni. 2014. óta az egyesület titkáraként segíti munkánkat.

Közép – Dunántúl - Juhász Ház, Bakonybél

Honlap: http://www.bakonybel-juhaszhaz-palhaz.hu/

Juhász ház.jpgA kedves nagymamakorú Juhász Péter és felesége, Zsuzsa asszony a Veszprém Megyei Falusi Turizmus Egyesület oszlopos tagjának számítanak hosszú évtizedek óta. A kedves, segítőkész közgazdász és mérnök házaspár igazi falusi vendéglátó személyek. Nem hiába büszkélkedhetnek számos visszatérő vendéggel 2 bakonybéli vendégházukban, a Juhász Házban és a Pál Házban. Vendégeiknek kiváló saját készítésű pálinkával, mennyei birssajttal és aszalt gyümölcsökkel, házi dagasztású kenyérrel és vegetariánus- ill. vegán ételeket kínálnak. Vendégházukban szinte tapintható a jóság és a szeretet, öröm velük lenni, náluk megszállni.

Bakonybélen  a monostor, ahol szerzetesek élnek, a vallási turizmus, mely évente sok látogatót hoz a településre. A jelentősebb vallási ünnepekkor a Juhász Ház és az évek során kialakított, alig száz méterre elterülő Pál Ház – melynek szintén a házaspár a tulajdonosa és üzemeltetője – is az ország más részeiről érkező hívők kedvelt szálláshelye.

Bakonybél a természetjárók mekkája is, főleg medvehagyma szüretkor, de számos más kikapcsolódás és program várja a túrázókat. Bakonybél bővelkedik tiszta forrásokban, a Bakony legmagasabb fájában és kilátókban: A Wajda Péter kilátó, WITT-kilátó, Köves-hegyi kilátó. Pár éve nyílt meg a Pannon Csillagda, ahol található hazánk legmodernebb digitális planetáriuma található. A Pannon Csillagda obszervatóriumának 5,5 méteres kupolája alatt tudományos igényű távcsőpark fogadja az érdeklődőket. 

Hangulatos szobák, rendezett udvar, bakonyi levegő, egészséges ételek, szívélyes vendégfogadás várja azokat, akik a Juhász Házba jönnek feltöltődni az év bármely szakában, legyen az természetkedvelő vagy nyugalomra vágyó turista. A házigazdák pedig minden alkalommal egy kis „szeretetbatyuval” engedik el a nyaralás végén a náluk megszálló vendégeket, akiket mindig örömmel és barátsággal várnak vissza a következő évben. 

Dél- Dunántúl – Keresztes Vendégház, Mosdós 

Honlap: www.keresztesvendeghaz.hu

Keresztes vendégház.jpgA vendégház Mosdóson, mikroklímája miatt a „Zselici Patika”-ként emlegetett településen működik 2008 óta. A vendéglátók a nyugodt pihenésre és élményekben gazdag hazatérésre vágyóknak ajánlják 5 + 4 férőhelyes házukat.

A vendég tényleg mintha csak hazalátogatna. A házigazdák gondoskodnak róla, hogy igazi házi jellegű, népi ételeket kóstolhassanak náluk vendégeik, ismerjék meg a hagyományos somogyi ízeket, a kertben termett zöldségekből, gyümölcsökből. 

A Duna Televízió Íz-Őrzők című műsorában a tévénézők is megismerhették Anikó főzőtudományát és közvetlenségét.

A háziasszony mottója: „Jót a jónak, természetest a természetesnek”.                                         Házi lekvárokat (rebarbara, feketeszeder, csipkebogyó…) készít, amelyet a vendégek nemcsak megkóstolhatnak, hanem meg is vásárolhatnak.  A házi pálinka és bor mellett házi szörpökkel (menta, levendula, málna, bodza) kényeztetik a vendégeket. De lehet kóstolni és vásárolni gyógynövényekből készült különleges teakeveréket vagy fűszereket is.

 Házi termékeikért elnyerték a „Kaposvár Kincse” tanúsító védjegyet. 

A vendégház 2010-ben „Dél-Dunántúli Ökoporta” minősítést szerzett.

Keresztes Józsefné, Anikó, mint a Somogy Megyei Falusi Turizmus tagja, több, a megyében szervezett gasztronómiai versenyen is indult, nagy sikerrel. Megnyerték a Lecsófőző Verseny I. helyezését, a nagyszakácsi Polgármester találkozón III. helyezett lett csapatuk az Anikó által készített bográcsos étellel.

Keresztes Józsefné ezen kívül nemcsak a falujában várja nagy szeretettel vendégeit, hanem örömmel vesz részt vásárokon, kiállításokon kézműves bemutatóval, saját termékei kóstoltatásával és a hagyományos somogyi receptek népszerűsítésével.

Nyugat – Dunántúl - Kétvölgy vendégház, Kétvölgy

Honlap: http://www.ketvolgyvendeghaz.hu/

Kétvölgy vendégház.jpgVas megyében az Őrséghez és a hármas határhoz (Ausztria Szlovénia Magyarország) közel, a csodálatos erdei környezetben fekvő Vendvidéken, Kétvölgyön található az a vendégház, amit Dr. Koledits Ferencné, Gabi és férje vezetnek hosszú évek óta.

A Kétvölgy Vendégházat pár éve már nyugdíjasként, férjével együtt családi vállalkozásban működtetik, kora tavasztól késő őszig. Több mint 10 éve egy kirándulás alkalmával jutottak el erre a gyönyörű vidékre, melybe azonnal beleszerettek és itt egy családi házat vásároltak vendégfogadás céljára, amit folyamatosan azóta is gondosan fejlesztenek, szépítenek, újítanak. Gyermekeik felnőttek, nem ezen a tájon élnek, de ma már ők is az unokákkal együtt alig várják, hogy a nyári szünidőben hosszabb időt Kétvölgyön tölthessenek. Máté nevű unokájukról egy saját, tiszta vizű, iható forrást neveztek el; Réka unokájuk nevére keresztelték a kerti játszóházat, Barna, a legkisebbik unoka nevét pedig egy magasles fogja viselni hamarosan. Természetesen a kétszintes ház tiszta, kényelmes szobái, tágas étkezője nappalija és a csodaszép kert, a kemence, a kiülő, a bográcsozó, és a környezet minden eleme a vendégek kényelmét, szabadidejének eltöltését szolgálja. 

Hagyománytiszteletük is példaértékű. A Kétvölgy Vendégház különlegessége, hogy hozzá szervesen kapcsolódik egy boronafalu nagyon régi, műemlék parasztház, mely a környéken egyedülállóan egy fakéményes „füstös” konyhából és egy szobából áll. Ezt is szépen, eredeti állapotban rendbe hozták, zsúptetejét felújították, és benne eredeti berendezéseket őriznek. Népi műemlékként nyilvántartott épület, amely az ide látogatók részére is megtekinthető. 

 Dr. Koledits Ferencné, Gabi mindig kedvesen, személyesen és fáradságot nem kímélve foglakozik a hozzájuk érkező vendégekkel, kéréseikkel. Számára legfontosabb a vendég kényelme és elégedettsége. Szívét, lelkét adja hozzá ehhez, amit bizonyít a számos kötődés, a sok visszatérő vendég, a kedves bejegyzések a vendégkönyvben, és a szinte folyamatos teltház a nyitvatartási idő alatt. Házias ízekkel, tájjellegű ételekkel is tud kedveskedni a vendégnek, de gyakran besegít a programszervezésben, hiszen nagyon jó kapcsolatot ápolnak több környékbeli, őrségi helyszínnel, borkóstoló hellyel, lovas portával, helyi termék készítővel. Férje, Ferenc rendben tartja a hatalmas portát, a külső környezet is mindig tiszta, esztétikus, segít a vásárlásban, beszerzésben, kisebb javításokban, építésben. A vendégház négy napraforgós védjegyminősítéssel rendelkezik, 2013-ban pedig megkapták az Őrség kiemelt szálláshelye címet is, a falusi turizmusban végzett kiemelkedő szolgáltatásért, az Őrségi Nemzeti Park -  Nemzeti Park Termék Védjegy - elismerő cím birtokosai.  

Gabi aktív tagja a megyei egyesületnek; kiállításokon, vásárokon, rendezvényeken, képzéseken kiveszi a részét önzetlenül a közös munkából. Védjegyes minősítéseket is végez nagyon lelkiismeretesen, és tapasztalataival is segíti a falusi vendéglátással foglalkozókat. Emellett Titkára az Őrség és Vidéke vendégfogadók egyesületének is.

Dr. Koledits Ferencné és férje kiváló példáját adják annak, hogy a falusi vendégfogadás bizony valóban családi vállalkozás, ahol férj és feleség megosztja a terheket és együtt tud örülni az elért eredményeknek.