Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

A NAV válaszol

A NAV szerint nem lehet kezdő fizetővendéglátónak tekinteni, aki már katásként szerzett ilyen bevételt. Kizárólag évente lehet váltani katáról 38.400 Ft/szoba átalányra.


Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban lefolytatott szakmai egyeztetést követően az alábbi tájékoztatást adjuk. Kérdése feltehetően arra irányult, hogy az addigi kisadózó egyéni vállalkozó, aki fizetővendéglátó tevékenységét adószámos magánszemélyként szeretné folytatni, jogosult-e az év hátralevő részében a tevékenységéből származó bevételére a tételes átalanyadózást választani.

A magánszemély dönthet úgy, hogy az év hátralevő részében a kisadózó vállalkozások tételes adója helyett a kérdéses tevékenységet magánszemélyként végezze, ekkor ezen jövedelme a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) előírásai szerint adózik. Az Szja tv. 8. számú mellékletének 1-2. pontjai értelmében* a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az előző évre vonatkozó éves adóbevallásához fűzött - a határidő letelte előtt benyújtott - nyilatkozatban jelentheti be az átalány választását a tárgyévre. A tevékenységét kezdő a bejelentkezésekor jelenti be az átalányadózás választását.

Az átalányadózónak, ha választását a következő évre is fenntartja, erről külön nyilatkoznia nem kell. Álláspontunk szerint az a magánszemély, aki fizető-vendéglátó tevékenységet a tárgyévben már egyéni vállalkozóként folytatta, és ezt a tevékenységet a tárgyéven belül a továbbaikban adószámos magánszemélyként szeretné folytatni, nem tekinthető a tevékenységét kezdő magánszemélynek, ezért a tárgyéven belül nem választhatja a magánszálláshely szolgáltatási tevékenységre a tételes átalányadózást. Ebben az esetben az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint adózik az adóév hátralévő részében.

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevél kizárólag a levelében közölt információkon alapul, tartalma szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír.

Tisztelettel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ___________________________________________

 

*8. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez *

 

Az átalányadót vagy a tételes átalányadót fizetők adózásának rendje

Az átalányadót vagy tételes átalányadót (a továbbiakban együtt: átalányadó) fizető magánszemélyek adózására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

 

1. Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági kistermelői és a fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély az előző évre vonatkozó éves adóbevallásához fűzött - a határidő letelte előtt benyújtott - nyilatkozatban jelentheti be az átalány választását a tárgyévre. A mezőgazdasági kistermelő az átalány választását akkor is az előző évre vonatkozó éves bevallás időpontjáig jelentheti be, ha adóbevallásra nem kötelezett.

 

2. A tevékenységét kezdő, illetve egyesített tevékenység esetén az özvegy vagy örökös egyéni vállalkozó a bejelentkezésekor, vagy a tevékenység folytatásának bejelentésére nyitva álló határidőben jelenti be az átalányadózás választását. Az átalányadózónak, ha választását a következő évre is fenntartja, erről külön nyilatkoznia nem kell.