Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Szervezeti felépítés

Tagság, közgyűlés

A Szövetség tagja lehet olyan regionális, megyei vagy más helyi szervezet, amelyet az adott térség, desztináció falusi és agroturizmusának fejlesztése érdekében hoztak létre, az adott turisztikai térség meghatározó szereplője és csatlakozási kérelmét a Szövetség elnöksége elfogadta. A Szövetség tagjai (másképpen tagszervezetei) saját alapszabállyal rendelkező, önálló jogi személyek. A tagszervezetek saját tagjai egyúttal a FATOSZ tagjainak is minősülnek.

A Szövetség legfelső döntéshozó fóruma a közgyűlés, amelyen az egyes tagszervezetek képviseltetik magukat az Alapszabályban rögzített feltételektől függően eltérő szavazati joggal.

Elnökség

 A Szövetség élén az elnök áll, az Elnökséget az elnök és hat alelnök alkotja. A Szövetség közgyűlése közvetlen, titkos szavazással, 3 évi időtartamra választja a Szövetség tisztségviselőit. A Szövetség tevékenységét a két közgyűlés között az Elnökség irányítja

Elnök: Frankó Pál

Alelnökök (abc-sorrendben): Darabos Ferenc dr., Fekete Mátyás dr., Koroknai Béla, Lengyel Istvánné dr. és Szabó Géza dr.

Szövetség Tagszervezetei Vezetőinek Tanácsa

A FATOSZ állandó véleményalkotó, tanácsadó testülete a Tagszervezetek Vezetőinek Tanácsa, amelynek résztvevői az Elnökség tagjai és a tagszervezetek vezetői és az elnök által meghívottak.

Stratégiai Tanácsadó Testület

Tagjai külön felkérés alapján azok a személyiségek, akik hosszú időn át eredményesen képviselték és segítették a Szövetség tevékenységét, töltöttek be különféle funkciókat a Szövetségnél vagy valamelyik tagszervezetnél. Fő feladatuk az Elnökség munkáját tanácsaikkal és szerepvállalásukkal segíteni.

Irodavezető - Bana Ilona

A Szövetség irodájának munkájáért felelős személy, akinek tevékenységi köre kiterjed a Szövetség nyilvántartásainak naprakész kezelésére, a tagsággal való kapcsolattartásra, az általános információk nyújtására, az irodában dolgozó gyakornokok irányítására és minden adminisztrációs feladat végrehajtására. Elsődleges feladata az Elnökség és a Titkár munkájának segítése.

Ellenőrző Bizottság

A küldöttgyűlés 3 évi időtartamra 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. Közvetlen szavazással választja meg a bizottság elnökét. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit, gondoskodik a bizottság döntéseinek végrehajtásáról. Elnöke Juhászné Kéri Regina, tagjai Somogyváriné Koncz Margit és Szakács Gyuláné.