Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Szervezeti felépítés

Elnökség

A Szövetség élén az elnök áll, aki mellet egy általános, valamint öt további alelnök áll. A Szövetség küldöttgyűlése közvetlen, titkos szavazással, 3 évi időtartamra megválasztja a Szövetség elnökét, általános alelnökét valamint öt alelnökét. Az általános alelnök az elnök akadályoztatása esetén teljes döntési jogkörrel felruházva helyettesíti az elnököt.
Az elnök, az általános alelnök és az alelnökök alkotják a Szövetség elnökségét, amely két küldöttgyűlés között irányítja a Szövetség munkáját.

Elnök:
Frankó Pál

Alelnökök:
Dr. Darabos Ferenc
Dr. Fekete Mátyás
Dr. Szabó Géza
Juhász Józsefné
Koroknai Béla
Lengyel Istvánné dr.

Titkárság

A Szövetség titkársága az elnökség mellett működő, annak munkáját segítő operatív munkaszervezet. A titkárság munkatársai a FATOSZ-szal munkaviszonyban álló munkavállalók, akiknek létszámát a feladatok és a pénzügyi lehetőségek függvényében a küldöttgyűlés határozza meg. A titkárság munkáját a Szövetséggel munkaviszonyban álló titkár irányítja, akinek kinevezéséről az elnök javaslata alapján az elnökség dönt. Az elnökség meghatározott kérdésekben képviseleti és aláírási jogot biztosít a titkárnak.


Irodavezető:
Tóth Erzsébet Laura

 Megyei Szervezetek Vezetőinek Tanácsa

A FATOSZ állandó véleményalkotó, tanácsadó testülete a Megyei Szervezetek Vezetőinek Tanácsa, amelynek résztvevői az elnökség tagjai és a megyei szervezetek vezetői, illetve az elnök által meghívottak.

Ellenőrző Bizottság

A küldöttgyűlés 3 évi időtartamra 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ. Közvetlen szavazással választja meg a bizottság elnökét. A Bizottság munkáját az elnök irányítja, aki összehívja és vezeti a bizottság üléseit, gondoskodik a bizottság döntéseinek végrehajtásáról.