Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége

1077 Budapest, Király u. 93
+36-1-352-9804
info@falusiturizmus.hu

Magyar Borutak Országos Szövetsége

Magyar Borutak Szövetsége
Cím: 6000 Kecskemét, Sétatér u. 15/b I/2.
Titkár: Erdősi Mária
Tel/Fax: 30/9534770, (47)580-440, (76)504293
Email: merszi@t-online.hu
Honlap: www.magyarborutak.hu
 

 

Magyarországon ma 30-ra tehető a bejegyzett borút egyesületek száma. Több hónapos előkészítő munka után, közülük húsz, az ország különböző részein működő Borút Egyesület döntött úgy, hogy 2003-ban megalakítja a Magyar Borutak Szövetségét, a MABOSZ-t.


A MABOSZ CÉLJA:

o A borturizmus területén tevékenykedők érdekeinek országos szintű képviselete
o A magyar borturizmus vonzerejének növelése
o A borturizmus területén tevékenykedők szakmai fejlődésének elősegítése, a minőségi szolgáltatások biztosítása érdekében.

A MABOSZ FELADATA:

1. Működési területén a borút egyesületek tevékenységének az összefogása a partnerség elve alapján, a borturizmus országos imázsának felépítéséhez.
2. A borturisztikai szolgáltatások egységes nemzeti és EU kompatíbilis minősítési rendszerének kidolgozása, értékesítésének elősegítése és támogatása.
3. A borutak országos fejlesztési programjának, nemzeti marketing tevékenységének, ezen belül egységes internetes megjelenésének kidolgozása és azok helyi szintre történő adaptálásának elősegítése.
4. Az országos borturisztikai közösségi marketing tevékenység ellátása.
5. Az ország imázsának javítása a szőlő, valamint bortermelési, gasztronómiai és a hozzá kapcsolódó történeti-kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatásával.
6. A borturizmus szakmai fejlődését szolgáló felvilágosító munka, oktatási program kidolgozásának és alkalmazásának elősegítése. Módszeres és rendszeres tapasztalatcsere lehetőségek biztosítása országos és nemzetközi szinten.
7. A tag borút egyesületek termékfejlesztési, információs, piackutatási feladatainak előmozdítása pályázati tanácsadással.

A VÁRHATÓ EREDMÉNY

- A magyar vidék és a magyar bor hírnevének megerősödése, a borvidéki adottságok lehető legjobb kiaknázása, az egyedi sajátosságok érvényesítése révén.
- A borút, mint turisztikai termék, a jövedelmet generáló turizmus jelentős tényezőjévé válik.
- A Strukturális Alapok által nyújtott pályázati lehetőségek céltudatos kihasználásával a borutak a regionális és kistérségi vidék- és területfejlesztési programok aktív résztvevőivé válhatnak.
- A szőlőtermesztés és borászat területén az integrációs folyamatok előkészítésében (gazdasági társulások, feldolgozó-értékesítő szövetkezetek) non-profit „gerjesztő” szerep.

BORTURIZMUS, BORUTAK

Magyarországi borturizmusról a 90-es évek közepétől beszélhetünk, mára már szinte valamennyi borvidékünkön működik borút egyesület. A borutaknál a program vázát a szőlő- és a borkultúra helyi megjelenési formái adják, kezdve a szőlőskertektől, a pincéken, a palackozókon át, a gasztronómiai létesítményekig. A látogatók a kijelölt úton végighaladva megismerhetik a helyi termék előállításának fázisait, megkóstolják a borokat, megismerkednek a történeti és kulturális háttérrel. A kapcsolódó rendezvényeken – szüret, borfesztivál, borárverés, borrendi ceremónia – részesei lehetnek a helyi mítosz, a hagyományok továbbélésének. A program gerincére a szállásadás, az aktív kikapcsolódás és ellátás adott vidékre jellemző formái fűződnek fel, így téve teljessé a kínálatot